Lịch trình sự kiện UIM F1H2O

LỊCH TRÌNH GIẢI ĐUA THUYỀN MÁY QUỐC TẾ UIM F1H2O  GRAND PRIX OF BINH DINH – VIETNAM 29 – 31/3/2024

Thứ Năm, ngày 28/3/2024

 • 9:00 – 10:00: Các đội đăng ký tham gia
 • 10:00 – 11:00: Gặp mặt cơ quan báo chí và truyền thông
 • 12:00 – 14:30: Ăn trưa
 • 10:00 – 16:00: Giám sát kỹ thuật F1H2O
 • 16:30 – 17:00: Hướng dẫn cho vận động viên F1H2O

 

Thứ Sáu, ngày 29/3/2024

 • 07:30 – 08:30: Thực hành tự do F1H2O
 • 09:00 – 10:30: Trải nghiệm tàu 2 chỗ ngồi 
 • 10:45 – 11:45: Đua phân hạng giành vị trí xuất phát (Giành Pole)
 • 12:00 – 14:00: Ăn trưa 
 • 13:00 – 14:30: Trải nghiệm tàu 2 chỗ ngồi
 • 14:30 – 15:00: Hướng dẫn cho vận động viên F1H2O

 

Thứ Bảy, ngày 30/3/2024

 • 07:30 – 08:30: Thực hành tự do F1H2O
 • 09:00 – 10:00: Lễ khai mạc 
 • 10:30: Diễu hành Vòng đua nước rút tính điểm 1
 • 11:00 – 11:15: Vòng đua nước rút tính điểm 1
 • 11:20: Diễu hành Vòng đua nước rút tính điểm 2
 • 11:30 – 11:45: Vòng đua nước rút tính điểm 2
 • 12:00 – 14:00: Ăn trưa 
 • 13:00 – 14:30: Trải nghiệm tàu 2 chỗ ngồi
 • 14:40 – 15:00: Hướng dẫn cho vận động viên F1H2O

 

Chủ Nhật, ngày 31/3/2024

 • 07:30 – 08:30: Khởi động F1H2O 
 • 08:45 – 10:00: Trải nghiệm tàu 2 chỗ ngồi
 • 10:45: Diễu hành vòng chạy F1H2O
 • 11:00 – 11:45: GRAND PRIX OF BINH DINH – VIETNAM (VÒNG ĐUA CHÍNH)
 • 11:45: Lễ trao giải 
 • 12:00 – 14:00: Ăn trưa 
 • 13:00 – 14:30: Trải nghiệm tàu 2 chỗ ngồi
 • 14:30 – 16:00: Gặp mặt cơ quan báo chí và truyền thông