Bình Định: Truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh ra nước ngoài

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch về truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Định ra nước ngoài năm 2024.

Mục đích của Kế hoạch nhằm truyền thông, giới thiệu và quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa; những chủ trương, chính sách, tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng để thúc đẩy công tác xúc tiến thu hút đầu tư, hợp tác phát triển toàn diện về kinh tế – xã hội giữa tỉnh Bình Định và các địa phương khác trong nước với nước ngoài ngày càng đạt hiệu quả cao thiết thực có chiều sâu.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương có tầm ảnh hưởng lớn, để tạo sự lan tỏa lớn đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Tổ chức truyền thông có hiệu quả cao và phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội truyền thông bằng các hình thức phù hợp theo quy định đối với các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt thông tin chính sách, pháp luật, từ đó tham gia góp ý phản biện trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực.

Theo Kế hoạch, nội dung truyền thông gồm: Thông tin, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024. Tuyên truyền việc triển khai các chủ trương, chính sách phát triển nhóm ngành trụ cột, trọng điểm đột phá về kinh tế, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, quảng bá các sản phẩm đặc thù của tỉnh Bình Định; các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn trong sản xuất cho người dân, doanh nghiệp, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước; quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các chính sách thu hút đầu tư, hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh.

Truyền thông chính sách của tỉnh Bình Định trên tất cả các lĩnh vực, từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách. Truyền thông quảng bá các sự kiện, thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; chương trình phục hồi kinh tế bền vững, bảo đảm triển khai các giải pháp thích ứng với lộ trình kiểm soát dịch bệnh; thông tin, tuyên truyền kết quả quan trọng trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo.

Tuyên truyền về phát triển văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, khoa học công nghệ; truyền thông quảng bá, giới thiệu, xúc tiến, hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước (trọng tâm tập trung Truyền thông Giải đua thuyền máy Nhà nghề Quốc tế UIM F1H20 và UIM-ABP AQUABIKE Bình Định Grand Prix 2024, Giải TeqBall Quốc tế năm 2024).

Truyền thông về kết quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; chương trình xúc tiến đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; thu hút phát triển, xây dựng thương hiệu du lịch Bình Định mang tính đặc trưng riêng, tạo sự quan tâm, đánh giá cao của xã hội trong nước và quốc tế. Tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, giải pháp thực hiện chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh.

Thông tin, tuyên truyền về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy; phòng chống gian lận thương mại, hàng giả; công tác quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường.

Tuyên truyền đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, thiếu hoặc không chính xác, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của tỉnh. Thông tin về quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các tổ chức, địa phương nước ngoài; thông tin về sự chủ động và tích cực tham gia các cơ chế hợp tác đa phương, diễn đàn, hội nghị khu vực và quốc tế, nhằm quảng bá hình ảnh và thế mạnh của tỉnh. Thông tin về lĩnh vực hội nhập quốc tế của tỉnh; tiềm năng, thế mạnh, chính sách của tỉnh trong xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với tỉnh trong hội nhập quốc tế.

Thông tin quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Bình Định thông qua các lễ hội, sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; các giá trị văn hóa lịch sử, các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, những đặc sản vùng miền; các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.