THÔNG TIN VÉ & ĐẶT VÉ

Thông tin về vé

  • Ngày diễn ra sự kiện :
    • UIM ABP Aquabike: 22-24/03/2024
    • UIM F1H2O Grand Prix Of Binh Dinh: 29 – 31/03/2024
  • Vé ra vào cổng không giới hạn trong thời gian tổ chức sự kiện
  • Vé không được hoàn, hủy
  • Vé VIP: có khu vực ngồi trên khán đài xem thi đấu

Nhập thông tin

Thông tin liên hệ

Khách hàng

Thông tin khách hàng

Qúy khách cần hỗ trợ ?

Gọi miễn phí qua internet
Gửi yêu cầu hỗ trợ ngay

Tóm tắt đặt vé

Sự kiện UIM – F1H2O và UIM – ABP AQUABIKE không Coupon ẩm thực

Ngày: (22,23,24/03/2024) và (29,30,31/03/2024)

Tạm tính
Tổng tiền
ĐẶT NGAY