Thông tin vé Giải đua mô tô nước (UIM ABP Aquabike) ngày 22 – 24/3/2024 và không Coupon ẩm thực

Thông tin chi tiết vé

Vé ra vào cổng không giới hạn trong thời gian tổ chức sự kiện
Vé không được hoàn, hủy
*** Vé VIP: có khu vực ngồi trên khán đài xem thi đấu.